Младински предлог бр. 2 за Општина Липково

Зелени паркови за вежбање

 

Проблем:

Во општина Липково нема “Street workout” паркови или паркови со спортски терени.
На младите им е важно да имаат паркови каде што ќе може да се рекреираат, потеба особено видлива за време на COVID 19.

Предлог:

Креирање и изградба на street workout паркови / паркови со спортски терени во различни делови на Општина Липково, Со повеќе паркови ќе има подобри услови за рекреација и поубаво опкружување за минување на слободното време. Вакви паркови би придонеле за поздрав живот на младите и поголема дружба, а би ги заштедиле трошоците за посета на фитнес центри и патување до градот за рекреација.