Propozimi i të rinjve nr.8 për Komunën e Shtipit

Pyllëzimi i kodrave të qytetit përreth

 

Problemi:

Siguria në shkollat në Shtip është në një nivel mesatar, sipas mendoimit të një pjesë e të rinjve nga grupi i fokusit në Karbinci.
 

Propozim:

Për të shmangur incidentet dhe dhunën, dhe për të rritur sigurinë, të rinjtë rekomandojnë të punojnë në drejtim të përmirësimit të sigurisë së nxënësve në shkollat. Aktivitetet që mund të ndërmerren janë siguria, mbikëqyrja me video, edukimi dhe qasje të tjera.