Propozimi i të rinjve nr.2 për Komunën e Shtipit

Shtigje biçikletash

 

Problemi:

Për momentin në komunën e Shtipit nuk ka shteg për biçikleta. Çiklistët detyrohen të përfshihen në trafik ose të uzurpojnë hapësirën e shtigjeve të këmbësorëve, më së shpeshti në shtegun përgjatë lumit Bregallnicë. Shtegu është i ngushtë dhe me kapacitet të kufizuar, tashmë i mbingarkuar me këmbësorë, këmbësorë me kafshë shtëpiake, karroca, etj., dhe çiklistët marrin hapësirë shtesë dhe shqetësojnë sigurinë e të tjerëve dhe vetës.
 

Propozim:

Hartimi dhe shënimi i shtigjeve të biçikletave në të gjithë qytetin dhe vendosja e shenjave të trafikut që do të përdoren vetëm nga çiklistët. E njëjta gjë duhet të zbatohet për shtegun për këmbësorë përgjatë Bregallnicës, ku rruga mund të zgjerohet. Në atë mënyrë, shanset për aksidente do të zvogëlohen në të njëjtën kohë dhe lëvizja e këmbësorëve dhe çiklistëve do të jetë e qetë.

Duke zgjidhur këtë çështje, të rinjtë dhe të rriturit, për shkak të ndjenjës së sigurisë më të madhe, do të inkurajohen të ngasin biçikleta për distanca më të shkurtra. “Trafiku do të lehtësohet dhe të rinjtë do të jenë në gjendje të zhvillojnë zakone të reja të shëndetshme ndërsa ndihen më të sigurt.”