Propozimi i të rinjve nr.5 për Komunën e Shtipit

Pyllëzimi i kodrave të qytetit përreth

 

Problemi:

Trafiku i dendur në Shtip është një nga shkaqet e ndotjes në qytet, ndërsa gjatë dimrit ngrohja e shtëpive me dru e rëndon edhe më shumë këtë problem. Pasurimi i brezit pyjor do të duhet të zvogëlojë efektet e ndotjes.
 

Propozim:

Të pyllëzohen kodrat përreth qytetit të Shtipit dhe të vendosen fidanë dhe lule në të gjithë pjesën urbane të qytetit, për të zbukuruar pamjen e tij.

Pyllëzimi mund të bëhet me një veprim vullnetar në të cilin do të përfshiheshin të rinjtë. Përmes mbështetjes dhe donacioneve për të arritur fidanë të disa llojeve dhe për t’u mbjellë nga përfaqësuesit dhe anëtarët e shoqatave, ndërmarrjet publike vendore dhe vullnetarët. Përmes kësaj nisme ne mund të arrijmë tek publiku dhe të rrisim ndërgjegjësimin tek të rinjtë se sa i rëndësishëm është gjelbërimi në jetën e përditshme.

Kjo nismë do të krijojë mundësi të reja për të rinjtë në të ardhmen për shëtitje dhe ekskursione për të zgjedhur vendet dhe kodrat që ata kanë mbjellë vetë. Në të njëjtën kohë, ata do të kontribuojnë në zbukurimin e qytetit dhe pastrimin e ajrit. “E gjithë kjo nismë mund të rritet më tej në një traditë që do të zhvillohet një ose dy herë në vit.”