Propozimi i të rinjve nr.4 për Komunën e Tearcës

Program për arsimimin dhe mbështetjen e punësimit të të rinjve

 

Problemi:

Një nga problemet më të mëdha që prek të rinjtë jo vetëm në Komunën e Tearcës, por edhe më gjerë është papunësia. Ky problem është edhe më i theksuar në zonat rurale, ku përveç komunës dhe disa ndërmarrjeve më të vogla, ata nuk kanë mundësi punësimi. Rajonit të Komunës Tearcë i mungojnë qendrat për trajnim dhe zhvillim përmes të cilave do të ndërtoheshin aftësitë e të rinjve për punësim. Ky është një nga mesazhet e shumta pse të rinjtë nga komuna po largohen nga kjo zonë.
 

Propozim:

Një nga zgjidhjet për këtë problem është sigurimi i hapësirës dhe programeve për arsimin, trajnimin e mëtejshëm, zhvillimin profesional, aftësitë për t’u marrë me tregun e punës dhe sipërmarrjen. Ky lloj programi zhvillimi, i cili mund të zbatohet në bashkëpunim me këshillin lokal të të rinjve, organizatat lokale të shoqërisë civile dhe sektorin e biznesit, do t’i ndihmonte të rinjtë të gjejnë punë.