Propozimi i të rinjve nr.4 për Komunën e Karbincës

Përmirësimi i ndriçimit të rrugëve në Komunën e Karbincës

 

Problemi:

Disa nga fshatrat që i përkasin Komunës së Karbincës, veçanërisht ato që ndodhen më lart, nuk kanë ndriçim rrugor. Ndriçimi në fshatrat më poshtë është i pjesshëm, ku zakonisht shtëpitë e fundit nuk kanë ndriçim rrugor. Siguria nuk është në nivelin e dëshiruar, veçanërisht për shkak të pranisë së kafshëve të egra. Të rinjtë ndihen të pakëndshëm kur bëhet fjalë për të kaluar atje gjatë natës.
 

Propozim:

Instalimi i ndriçimit rrugor në disa vende për një Komunë të sigurt dhe moderne të Karbincës.