Propozimi i të rinjve nr. 7 për Komunën e Kumanovës

Përmirësimi i kushteve në shkollat

 

Problemi:

Aktualisht, nxënësit që studiojnë në godinën e vjetër artizanale, pra nxënësit nga “Sami Frashëri” dhe “Nace Bugjoni” nga orët e gjuhës shqipe, studiojnë në kushte të papërshtatshme, si klasa, kabinete, bufe, palestra, të cilat nuk janë të mundshme në ndërtesën ku janë këta studentë. Ata zbulojnë nevojën për ta transferuar mësimin në një objekt më të përshtatshëm.

Propozim:

Zgjidhja e ofruar nga të rinjtë është përmirësimi i kushteve për arsimim dhe transferimi i shkollave në një objekt tjetër që do të jetë i përshtatshëm për nevojat e nxënësve.
Në këtë mënyrë, do të sigurohej një hapësirë mësimore më e mirë dhe më funksionale që do të korrespondonte me nevojat reale të nxënësve në këto shkolla.