Propozimi i të rinjve nr. 2 për Komunën e Tearcës

Objekt multifunksional kinematik

 

Problemi:

Megjithëse ka 9 vendbanime në komunën e Tearcës, të rinjtë dhe banorët nuk kanë mundësi të ndjekin shfaqjet e kinemasë, sepse nuk ka kinema në komunë, as një hapësirë shumëfunksionale që mund ta kryejë këtë qëllim. Deri në vitet 1990, kishte një ndërtesë në Tearcë ku kishte shfaqje kinemaje, por ndërtesa u ripërdorua dhe mundësitë për rekreacion në kinema u shuan.
 

Propozim:

Hapja e një hapësire kinemaje në Tearcë përmes restaurimit të ndërtesës së vjetër të kinemasë, ose alternativisht shndërrimit të dhomës së shkollës ose ndërtesës tjetër në një hapësirë shumëfunksionale. Kjo do të thotë të pajiset një hapësirë ekzistuese me një teknikë projektimi, zërim dhe karrige që mund të palosen, që të mund të lirohet hapësira për qëllime të tjera. Të rinjtë dhe banorët e tjerë do të kenë mundësinë të shikojnë filma dhe të ushqejnë kulturën e kinemasë, një hapësirë ku mund të mbahen aktivitete të tjera dhe thjesht më shumë mundësi për aktivitete kulturore dhe argëtuese.