Propozimi i të rinjve nr. 2 për Komunën e Kumanovës

Më shumë linja dhe itinerar të autobusëve – Nga pika A në pikën B! Kur? Ku? Si?

 

Problemi:

Për momentin nuk ka një numër të mjaftueshëm të linjave të autobusëve për transportin lokal, si dhe informacion mbi orarin dhe cili autobus shkon ku dhe kur.
Për shkak të numrit të vogël të linjave, më së shumti preken nxënësit e shkollave të mesme, të cilët shpesh duhet të presin gjatë ose mungojnë në klasa për të arritur në shtëpi për transport.
Nuk ka itinerare në stacionet e autobusëve për sa kohë lëvizin autobusët lokalë dhe sa numër autobusësh funksionon saktësisht në qytet.

 

Propozim:

– Futja e disa linjave të transportit lokal në Komunën e Kumanovës dhe Komunën e Likovës;
– Theksimi i itinerareve në ndalesat ekzistuese;
– Shenja e itinerarit të plotë për një linjë në të cilën operojnë një numër i caktuar autobusësh;

Në këtë mënyrë të rinjtë nuk do të humbnin shumë kohë duke pritur për transportin me autobus, nuk do të humbnin një pjesë të orëve të tyre dhe do të pakësonin pasigurinë në planifikimin e ditës. Linjat më të shpeshta do të zvogëlojnë nevojën për tarifa dhe kosto për të rinjtë. Të kesh një itinerar të shquar do ta bëjë më të lehtë për të rinjtë të organizojnë kohën e udhëtimit, veçanërisht nëse ndërrojnë dy autobusë. Duke theksuar linjën e plotë të secilës prej linjave të autobusëve veç e veç, kjo do të rrisë ndërgjegjësimin e të rinjve për transportin me autobus dhe gjithashtu do të ndikonte në organizimin e tyre më të mirë të kohës së kaluar gjatë rrugës nga shtëpia në shkollë ose ndonjë pikë referimi tjetër. Ky rekomandim vlen për zonën qendrore dhe periferike të Kumanovës, dhe nga ky përmirësim do të përfitonin të gjithë banorët, jo vetëm të rinjtë