Propozimi i të rinjve nr.2 për Komunën e Karbincës

Krijimi i transportit publik efikas midis Shtipit dhe Karbincës

 

Problemi:

Mungesa e transportit të lidhur, të organizuar dhe efikas përgjatë vendbanimeve në Komunën e Karbincës. Natyrisht, banorët e kësaj komune gravitojnë drejt Shtipit, veçanërisht për kryerjen e obligimeve të tyre të punës. Ka transport të organizuar dobët për disa nga vendet që nuk i plotëson nevojat e qytetarëve. Ata janë të detyruar të përdorin automjetet e tyre dhe të bëjnë shpenzime. Të rinjtë që nuk kanë fituar të drejtën për të drejtuar makinën janë në një situatë edhe më të palakmueshme.
 

Propozim:

Organizimi i transportit publik në shumicën e vendbanimeve me frekuencë më të shpeshtë me automjete me mjedis të lartë (LPG, CNG ose autobus elektrik), optimizimi nga një organ adekuat (fakulteti ose instituti i trafikut) dhe ndërtimi i një sistemi (elektronik dhe fizik) për informacion të gjerë të qytetarët.
Qëllimi është që Komuna e Karbincës të jetë një komunë moderne që u ofron të gjitha shërbimet qytetarëve të saj, dhe transporti midis Shtipit dhe Karbincës të jetë i arritshëm, efikas, i sigurt dhe i lirë për qytetarët.