Propozimi i të rinjve nr.1 për Komunën e Shtipit

Hapësirë për kinema alternative

 

Problemi:

Të rinjtë nga Shtipi shpesh veçojnë mungesën e një salle të kinemasë klasike si problem. Brenda Universitetit Goce Dellçev dhe Shtëpisë së kulturës ka salla që herë pas here dhe me qëllim shërbejnë për shfaqjen e filmave. Të rinjve u mungon mundësia për të shijuar kinemanë e zakonshme.

Propozim:

Duke pasur parasysh pandeminë, kinemaja në ajër të hapur është një fillim i mirë për të ringjallur mundësitë e kinemasë për të rinjtë, dhe për shkak se është i hapur, është relativisht i lirë për tu arritur. Një mundësi tjetër afatgjatë për një kinema është përcaktimi i hapësirës dhe krijimi i një projekti për një investitor privat për projeksione komerciale (3D).

Hapja e një kinemaje në ajër të hapur do të ringjallë kulturën e të rinjve dhe do të ofrojë mundësi të reja për të përmbushur kohën e tyre të lirë.