1. Qendër rinore

2. Salla e leximit e qytetit

3. Transport publik falas për të rinjtë

4. Siguria për gratë në hapësirat publike

5. Fusha sportive shumëfunksionale

6. Stadium sipas standardeve të UEFA-së