1. Librari komunale

2. Kinema multifunsionale

3. Këshill rinor lokal

4. Mbështetje për punësimin e të rinjve

5. Online radio rinore

6. Trasport Tearcë - Tetovë