1. Kinema alternative

2. Shteg biçikletash

3. Ndriçimi diellor i rrugëve

4. Qendër rinore

5. Pyllëzimi i kodrave të qytetit

6. Organ komunal rinor

7. Park dhe terrene lojrash në lagjen "Suitllak"

8. Siguri më e madhe në shkollat