1. Më shumë linja autobusi

2. Parqe të gjelbra për stërvitje

3. Qendra rinore

4. Objekte dhe aktivitete kulturore