Propozimi i të rinjve nr. 1 për Komunën e Karbincës

Dislokimi dhe pastrimi i deponive të paligjshme në Karbincë

 

Problemi:

Në Karbincë, disa deponi të paligjshme janë krijuar nga qytetarë të paskrupullt në disa vende. Deponitë ndikojnë negativisht në mjedisin, shëndetin e banorëve përreth dhe shqetësojnë peizazhin. Deponia përgjatë rrugës Karbincë – Radanje është veçanërisht e dukshme.
 

Propozim:

Pastrimi dhe zhvendosja e deponive ekzistuese, përmirësimi i hapësirës, instalimi i kamerave për regjistrimin e shkelësve të pritshëm në të ardhmen, shënimi i mirë i deponive të ligjshme në komunë dhe informimi i banorëve.