1. Младински центар

2. Градска читална

3. Бесплатен јавен превоз за млади

4. Безбедност за жените

5. Повеќенаменски спортски терени

6. Стадион по УЕФА стандарди