1. Општинска библиотека

2. Мултифунционално кино

3. Локален младински совет

4. Поддршка за младинско вработување

5. Онлајн младинско радио

6. Превоз Теарце-Тетово