1. Повеќе автобуски линии

2. Зелени паркови за вежбање

3. Културни објекти и активности

4. Младински центри