1. До почиста животна средина

2. Возен ред и повеќе линии

3. Повеќе култура

4. Младински центри на повеќе локации

5. Зелени и рекреативни паркови

6. Пристапна инфраструктура

7. Подобрување на училишните услови

8. Развој на индустриските капацитети