1. Расчистување на дивите депонии

2. Јавен превоз меѓу Штип и Карбинци

3. Формирање локален младински совет

4. Подобро улично осветлување

5. Пешачко-рекреативна патека

6. Младински центар