ИДЕИТЕ НА ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА ДОАЃААТ ДИРЕКТНО ОД МЛАДИТЕ, КАКО НИВНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА. ПРЕКУ ЈАВНО ГЛАСАЊЕ НА ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА БЕА ИЗБРАНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА СЕКОЈА ОПШТИНА КОИ ЌЕ БИДАТ ДОСТАВЕНИ ДО ИЗБРАНИТЕ ОРГАНИ НА ЛОКАЛНИТЕ САМОУПРАВИ.